รายการ “ชีวิตเหนือฝัน” รายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ ได้รู้จัก ทำความเข้าใจ สัมผัสและรับรู้ความรู้สึก ความต้องการของคนพิการ และนำเสนอข่าวสารในแวดวงคนพิการ กิจกรรม สถานที่ๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ รวมทั้งสาระทางวิชาการเกี่ยวกับคนพิการในประเทศไทย เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิทธิ จำนวน ประเภท โครงสร้าง สถิติฯลฯ โดยการเรียนรู้และความเข้าใจในคนพิการตามคอนเซ็ปของรายการนี้ จะนำมาซึ่งความเข้าใจซึ่งกันและกัน อันจะทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจและมีความสุข ซึ่งถือเป็นความมุ่งหวังในการนำเสนอของทางรายการ

โดยรายการจะแบ่งเป็น 4 ช่วงรายการ ประกอบด้วย
  1. ช่วงกิจกรรมนำทาง นำเสนอเกร็ดสาระ ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของคนพิการ
  2. ช่วงรากแก้วคนพิการ นำเสนอการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญที่มีคุณูปการแก่วงการคนพิการในด้านต่างๆ
  3. ช่วงคน (พิการ) ต้นแบบ นำเสนอการสัมภาษณ์คนพิการ พี่เลี้ยง ผู้อุปการะ หรือบุคคลทั่วไปที่ทำงานและเกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยยึดหลักในการเป็นแบบอย่าง เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นประโยชน์ หรือเป็นกำลังใจให้แก่บุคคลทั่วไปและโดยเฉพาะคนพิการ
  4. ช่วงกันและกัน นำเสนอกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป หรือประกาศรับสมัครงานคนพิการฯลฯ
โดยรายการจะนำเสนอภายในเวลา 1 ชั่วโมงเต็ม

รายการ “ชีวิตเหนือฝัน” ดำเนินรายการโดย คุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ (กรรมการผู้จัดการ PWD Multimedia Co.,Ltd. / บรรณาธิการบริหาร PWD Magazine / ผู้จัดการ หสม.อาร์ต บาย ฮาร์ต และที่ปรึกษาในหลายองค์กรเพื่อการกุศล) ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชนในการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่คนพิการ โดยทำงานคร่ำหวอดอยู่ในแวดวงคนพิการมานานหลายปี

รายการ “ชีวิตเหนือฝัน” ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 18.00 – 19.00 น. (รวม 1 ชั่วโมงเต็ม) โดยถ่ายทอดผ่านทางทีวีดาวเทียม  NSS 6  ระบบ KU-band และสามารถชมแบบ Real Time ได้ทาง Internet อีกทางหนึ่งด้วย

คำพูดฝากท้ายการนำเสนอรายการ “คนพิการมีโอกาสเป็นศูนย์ที่จะกลับมาเป็นคนปรกติ แต่คนปรกติมีโอกาส 100% และตลอดเวลาที่จะเป็นคนพิการ” และ “น้ำใจ คือกุญแจที่จะไขเพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคม ให้แก่คนพิการ”...โดยคุณไพบูลย์ แดงประสิทธิ์